Skakbrætsten i middelalderkirker
- en uløst gåde
Hvad er skakbrætsten?

Hvor findes de?

Hvorfor blev de lavet?

Danske og tyske skakbrætkirker

The missing link

Skakbrætmønsterets betydning?

Skakbrætmønster fra jernalderen!

Hvorfra har vi vor viden?

Nye skakbrætsten

Kilder og kontakt

Om denne side

Om denne side

I 1962 under et ophold i Assens syd for Mariager fjord besøgte jeg Falslev kirke og blev opmærksom på en kvadersten i kirkens sydmur. Den adskilte sig fra de øvrige sten ved at være udsmykket med et slags skakbrætmønster. Den blev kaldt "Fandens spillebræt". Men hvorfor sad den der? Hvem havde lavet den? Hvad var meningen? Min nysgerrighed var vakt.

Jeg blev senere klar over, at lignende skakbrætsten fandtes i andre kirker, men først da jeg i starten af halvfemserne i et antikvariat faldt over Jens Vellevs bog om Romanske stenarbejder 4, der opsummerede den viden, man havde om skakbrætsten, besluttede jeg at ville opsøge alle kendte danske skakbrætsten. Nogle år senere opdagede jeg via internet, at der også var fundet tilsvarende sten i et antal tyske kirker, hvilket ikke gjorde nysgerrigheden mindre.

Denne hjemmeside er et resultat af mange interessante udflugter til danske og udenlandske kirker, hvor min kone og jeg, ud over jagten på skakbrætstenene, også har kunnet glæde os over kirker og kirkegårdes indhold af ofte spændende kunst og kultur. Måske kan hjemmesiden også være en inspiration for andre til at komme ud og få del i disse oplevelser.

Jeg håber, at hjemmesiden kan medvirke til mere opmærksomhed og interesse for skakbrætsten.
Siden Jens Vellevs bog udkom er der dukket enkelte nye skakbrætsten op, og den sidste er næppe set endnu.

Det har været min intention med hjemmesiden at lave en samlet oversigt over alle kendte skakbrætsten. Jeg hører derfor meget gerne om nye fund (se Kontakt).