Skakbrætsten i middelalderkirker
- en uløst gåde
Hvad er skakbrætsten?

Hvor findes de?

Hvorfor blev de lavet?

Danske og tyske skakbrætsten

The missing link

Skakbrætmønsterets betydning?

Skakbrætmønster fra jernalderen!

Hvorfra har vi vor viden?

Nye skakbrætsten

Kilder og kontakt

Om denne side

Kilder

Der findes ikke meget trykt materiale om skakbrætsten. Bedst besked får man på dansk i: Jens Vellev: Romanske stenarbejder 4 (1989), som bl.a. rummer et katalog over alle på dette tidspunkt kendte jyske skakbrætsten.

På tysk er det Eberhard & Rudolf Bönisch, som i: Schachbrettsteine und anderer Bauschmuck an den ältesten Feldsteinkirchen der Niederlausitz skriver om tyske skakbrætsten. Deres artikel står i: Frühe Kirchen in Sachsen. Ergebnisse archäologischer und baugeschichtlicher Untersuchungen (1994).

Om Danmarks forhold til sine europæiske naboer kan man læse i Niels Hybel: Danmark i Europa 750-1300.

På internet findes en god oversigt over alle de tyske skakbrætsten på adressen:
http://www.schachbrettsteine.de

Humanistisk universitet, Aarhus har en database om Romansk stenkunst:
http://billed.hum.au.dk/granit
Heri finder man nogle af skakbrætstenene, men langt fra alle. Til gengæld præsenteres andre former for romansk stenkunst.


Kontakt

Har nogen oplysninger om nye skakbrætsten eller forslag til rettelser eller kommentarer til siden iøvrigt hører jeg meget gerne derom.

mail: erikvelling@webspeed.dk