Skakbrætsten i middelalderkirker
- en uløst gåde
Hvad er skakbrætsten?

Hvor findes de?

Hvorfor blev de lavet?

Danske og tyske skakbrætkirker

The missing link

Skakbrætmønsterets betydning?

Skakbrætmønster fra jernalderen!

Hvorfra har vi vor viden?

Nye skakbrætsten

Kilder og kontakt

Om denne side

The missing link

Man kan næsten ikke forestille sig, at der ikke har været en eller anden forbindelse mellem de to områder. Fra historiebøgerne ved vi da også, at danske konger fra sidste del af 1100-tallet er meget aktive i det nordtyske område. Rügen bliver erobret i 1169, og i 1184 bliver den danske konge også "de venders konge" (Pommern).
Under Valdemar Sejr bliver endnu flere nordtyske områder underlagt dansk herredømme, og den danske interesse i området understreges af, at kongerne i denne periode henter deres dronninger syd for Østersøen. Knud den 4. gifter sig 1177 med Gertrud af Sachsen, Valdemar Sejr i 1205 med Dagmar af Bøhmen, Erik Plovpenning i 1237 med Jutta af Sachsen og Erik Plovpenning i 1248 med Margrethe Sambiria af Pommern. Men måske var der også forbindelser på et andet og lavere niveau.

I 11-1200-tallet var områderne østpå relativt tyndt befolkede, og da de lokale fyrster var interesserede i flere skattebetalere så man gerne nye indvandrede. Man ved f. eks. at Kasimir 1. af Dennim og Pommern i 1176 bekræfter et gavebrev, hvor han giver landsbyen Dargun til et kloster, der så skal "tilkalde tyskere, danskere, vender eller mænd af en hvilken som helst nationalitet og med hvilket som helst håndværk og bosætte dem, hvor de måtte ønske det på .. Dargun klosters ejendomme." Munkene må også "oprette sogne og indsætte præster og holde kro, hvad enten de måtte ønske det efter vort folks skik eller efter det tyske eller danskes." Hvorvidt der kom noget ud af disse bestræbelser, ved vi ikke noget om, men muligheden foreligger. Til gengæld ved vi, at de danske erobringer på den tyske Nordsøkyst aldrig blev fulgt op af en egentlig kolonisering. Hertil var det danske samfund alt for svagt, både økonomisk og befolkningsmæssigt.

Ser man på placeringen af de tyske kirker med skakbrætsten, så ligger de fleste syd for det område, der var under direkte dansk kontrol. Der er altså ikke tale om en direkte forbindelse mellem skakbrætstenenes eksistens og det danske styre. I så fald havde man vel også kunnet forvente at finde skakbrætsten på Sjælland.

Den tyske arkæolog Eberhard Bönisch mener, at jyske stenhuggere står bag opførelsen af skakbrætkirkerne i Oder området, men forbindelsen mellem de to områder kunne vel også have gået den modsatte vej? Kendsgerningen er, at man indtil videre ikke kender "the missing link".