Skakbrætsten i middelalderkirker
- en uløst gåde
Hvad er skakbrætsten?

Hvor findes de?

Hvorfor blev de lavet?

Danske og tyske skakbrætsten

The missing link

Skakbrætmønsterets betydning?

Skakbrætmønster fra jernalderen!

Hvorfra har vi vor viden?

Nye skakbrætsten

Kilder og kontakt

Om denne side

Danske og tyske kirker med skakbrætsten

I 1200-tallet blev der bygget kirker i både Danmark og i det tyske område. De fleste formentlig til afløsning af ældre trækirker. I to delområder - det danske Nørrejylland og det tyske Ostmark - bliver nogle af kirkerne forsynet med en eller flere skakbrætsten. Udenfor disse to områder ses de med enkelte undtagelser ikke.

Udformningen af stenene ligner hinanden i de to områder og variationsmønsteret er også ens. Dog mangler der i det tyske materiale sten, der i præcision og udførelse når samme høje kvalitet som de bedste danske eksempler (Nors, Nørre Tranders).

Placeringen af stenene i de to områder, viser samme mønster. De ses på alle sider af kirken, men flertallet er sydvendte. 33 af 76 tyske skakbrætsten er sydvendte, og de tilsvarende tal for de danske er 32 ud af 63. Når det drejer sig om placeringen på kirkernes bygningsdele er 58 (76) af de tyske sten placeret på selve kirkeskibet. I de danske kirker drejer sig om 29 (63). Der er altså en noget større del af de danske skakbrætsten, der er placeret på kirkens tilbygninger, men forklaringen herpå er, at flere tyske kirker ikke har kor, apsis, tårn eller våbenhus. Til gengæld er det påfaldende, at de tyske skakbrætsten i endnu højere grad end de danske er placeret på iøjnefaldende steder - tæt på indgange og i forbindelse med kirkernes hjørner. Man kan have en fornemmelse af, at stenene sidder på deres oprindelige placering, hvilket måske ikke gælder alle de danske sten. Måske har der været flere omsætninger af de danske kirker?