Skakbrætsten i middelalderkirker
- en uløst gåde
Danmark     |   |   Norge     |   |   Sverige     |   |   Tyskland     |   |   Polen
Hvad er skakbrætsten?

Hvor findes de?

Hvorfor blev de lavet?

Danske og tyske skakbrætsten

The missing link

Skakbrætmønsterets betydning?

Skakbrætmønster fra jernalderen!

Hvorfra har vi vor viden?

Nye skakbrætsten

Kilder og kontakt

Om denne side

Hvorfor blev de lavet?

Der har været fremsat mange og fantasifulde forslag om meningen med skakstenene. At der har været en sådan, må man gå ud fra. De er ikke tidsfordriv, og de er heller ikke kun anbragt af dekorative grunde. Med erkendelsen af, at de nu findes i to geografisk adskilte områder i Europa, må man kunne se bort fra teorien om, at det er en bestemt adelsfamilies våbenmærke. I Danmark er Thrugotslægten, og i Tyskland Askanislægten nævnt som mulige ophavsmænd. Den tanke har også været fremsat, at der var tale om en slags svendeprøver, der I så fald har afsløret vekslende dygtighed. Ideen om at der er tale om en bestemt munkeordens mærke holder af flere grunde ikke, og det samme må man nok sige om både regnebræt og spillebrætforslag.

På en eller anden måde har skakbrætstenene symboliseret tanker, der har været kendte af de mennesker, der så stenene. De lyse og mørke felter kan rumme stærkt symbolindhold: liv/død, himmel/jord, ondt/godt - og den folkelige overlevering om stenene som "fandens spillebræt" falder ikke så langt fra symboltanken.

Læs mere om symbolindhold i "Skakbrætmønster fra jernalderen!"