Skakbrætsten i middelalderkirker
- en uløst gåde
Danmark     |   |   Norge     |   |   Sverige     |   |   Tyskland     |   |   Polen
Hvad er skakbrætsten?

Hvor findes de?

Hvorfor blev de lavet?

Danske og tyske skakbrætsten

The missing link

Skakbrætmønsterets betydning?

Skakbrætmønster fra jernalderen!

Hvorfra har vi vor viden?

Nye skakbrætsten

Kilder og kontakt

Om denne side

Hvor findes de?

I Danmark er der indtil videre registreret 48 kirker med tilsammen 67 skakbrætsten, idet 11 af kirkerne har 2 eller flere skaksten. Flest har Sønderhå kirke med ikke mindre end 4 skakbrætsten. Skallerup, Nørre Tranders og Vivild har alle tre skaksten.

Stenene med skakbrætmønster er placeret i kirkernes udvendige murværk, men på meget varierende pladser i murværket. Skakbrætsten kan forekomme på både tårn, skib, kor, våbenhus og apsis, og de ses vendt mod alle fire verdenshjørner. I Pouls kirke, Tilst kirke og i Lerbjerg kirke er de placeret som karmsten i en indgangsportal.

Ser man på den geografiske placering er det påfaldende, at med en enkelt undtagelse - Povls kirke, er alle danske kirker med skakbrætsten placeret i Nørrejylland - mere præcist i et bredt bælte, der strækker sig fra Thy og Hanherred over mod Århusområdet. Der er ingen eksempler fra det sydlige Jylland eller fra Fyn og Sjælland. Nogen tilfredsstillende forklaring på denne fordeling er ikke givet endnu.

Gåden er ikke blevet mindre af, at man i Tyskland og Polen også har fundet skakbrætsten i op mod et halvt hundrede kirker fra 1200-tallet, men også her forekommer de i et afgrænset område på begge sider af Oder flodens løb.

Såvel danske som tyske kirker med skakbrætmønstre er fra samme periode, og i begge områder må man gå ud fra, at skakstenene er blevet til i forbindelse med kirkernes opførelse. Det er svært at forestille sig, at der ikke skulle være en sammenhæng mellem forekomsten af det samme fænomen i de to områder. Det hører også med, at der findes enkelte eksempler på skakbrætsten på både norsk og svensk grund.