> Skakbrætsten i middelalderkirker
- en uløst gåde
Hvad er skakbrætsten?

Hvor findes de?

Hvorfor blev de lavet?

Danske og tyske skakbrætsten

The missing link

Skakbrætmønsterets betydning?

Skakbrætmønster fra jernalderen!

Hvorfra har vi vor viden?

Nye skakbrætsten

Kilder og kontakt

Om denne side

Nye skakbrætsten

Overskriften her kan siges at være noget misvisende eftersom de kvadersten, der er emnet for denne hjemmeside, alle er omkring 8-900 år gamle. Udtrykket nyeste skal derfor forståes som de kvadersten, der er dukket op siden Jens Vellevs fortegnelse over kendte skaktavlkvadre blev publiceret i Romanske stenarbejder i 1989. Her opregnedes i alt 59 jyske skaktavlkvadre samt en enkelt på Bornholm. Senere har jeg her på hjemmesiden kunnet føje enkelte nye eksempler til - Grønning, Tilst 2, Ørslevkloster, Lerbjerg 2, Svenstrup 2. I de senere år har der ikke været registreret nye eksempler. Det ændredes imidlertid i starten af 2021, da jeg blev kontaktet af Birgittte Wilsted Simonsen, som gennem sit arbejde i eget Outdoor firma, havde opdaget en skaktavlsten i Store Brøndum kirke. Da hun kort efter henvendte sig om et nyt fund nu i Øster Hornum kirke, måtte jeg erkende, at mulighederne for nye fund åbenbart ikke var udtømt endnu. Sammen med Torben Spalk, der skriver om skakbrætsten på Wikipedia, blev vi enige om at iværksætte en systematisk undersøgelse af i første omgang alle romanske kirker i de herreder, hvor der i forvejen var kirker med skakbrætsten. I anden omgang ville vi udvide området til naboherrederne. Det har vist sig at være et omfattende projekt, men det har allerede givet resultat, så listen over nye skakbrætsten i 2021 kan nu suppleres med yderligere 5 stk., nemlig Hersom (2), Haslund, Næsborg og Rakkeby. Ialt 7 nye skakbrætsten i løbet af 2021. Det, synes vi selv, er et godt resultat. Desværre bringer ingen af de nye fund os nærmere en forståelse af skakbrætstenenes udbredelse og betydning.