Skakbrætsten i middelalderkirker
- en uløst gåde
Hvad er skakbrætsten?

Hvor findes de?

Hvorfor blev de lavet?

Danske og tyske skakbrætsten

The missing link

Skakbrætmønsterets betydning?

Skakbrætmønster fra jernalderen!

Hvorfra har vi vor viden?

Nye skakbrætsten

Kilder og kontakt

Om denne side

Skakbrætmønsterets betydning

Skakbrætstenene er fra perioden ca. 1200 -1250, og det er omkring samme tid kendskabet til skakspillet når frem til Danmark. Skakspillet menes udviklet i Indien omkring 600 og herfra breder det sig via Persien og Mellemøsten til Europa. Omkring 1200 er skakspillet kendt i Danmark, og det passer med starten på det store kirkebyggeri. Det kunne derfor være fristende at se en sammenhæng her, men det er nok ikke tilfældet (Pouls kirke?).

Brugen af skiftevis lyse og mørke felter har en udpræget dekorativ virkning, som kommer til udtryk på gulve, vægge og lofter i borge, slotte og katedraler rundt i Europa. Også moderne kunstnere og designere har gjort brug af mønsterets dekorative effekt. Har skaberne af 1200-tallets skakbrætsten haft samme dekorative formål?

Det er ikke umiddelbart den tanke, man får, når man besøger kirkerne med disse gådefulde sten. Oftest optræder skakbrætstenen alene, og i kirker, hvor der er mere end en sten, er de som regel ikke anbragt i nogen form for samspil, og stenene er heller ikke altid udført med en sådan omhu og akkuratesse, at det taler for et dekorativt formål. For mig er det mest sandsynlige derfor, at stenene rummer et eller andet udsagn af symbolsk karakter, hvis indhold desværre er gået tabt. Måske er det blevet upopulært i forbindelse med reformationen, hvor så mange andre af kirkens traditioner gik til grunde.

(Se også: "Hvorfor blev de lavet?" og "Skakbrætmønster fra jernalderen")