Svenske kirker
med skakbrætsten

Bottna

Moheda

Rydaholm

Skatelöv

Vederslöv

Växjö

Ø.Torsås

Til startsiden

Skatelöv kyrka

Växjö stift
Kronoberg län
Småland

Den nuværende kirke er bygget i 1820 og har ingen egentlige skakbrætsten, men noget der ligner. Fra middelalderkirkens portal er bevaret fire kvadersten, som er udstillet i den nye kirke, og 2 af disse er forsynet med firkanter og andre geometriske figurer.

Skatelöv 1 (49 cm x 59 cm)(til højre) er dekoreret med geometriske figurer. På stenens nederste højre halvdel er der fire lodrette søjler med 8 vandrette rækker af indristede firkanter uden niveauforskelle. Der er også trekanter, en halvcirkel, en krydsformet figur, hvis sider også danner andre mønstre.

Skatelöv 2 (51 cm x 57 cm)(herunder) har også en krydsfigur men med dobbelte diagonale streger som skærer en dobbeltcirkel i midten af stenen. Uden om denne figur er der en kant af niveaudelte firkanter, som fremtræder mørke og lyse, fordi hvert andet felt er behandlet som på skakbrætstenene.


Skakbrætsten 2 i Skatelöv kyrka

Sammenligner man ovennævnte to sten med Växjö, Östra Torsås, Rydaholm 1 og 5 og måske også de 2 sten fra den danske Kollerup kirke, så får man det indtryk, at der må ligge et budskab gemt bag disse figurer, men hvilket?

Stenen til højre Skatelöv 3 er interessant på grund af sin runeindskrift, som fortæller at, "Bose huggede kirken. Bose huggede stenen til Skatelövboernes kirke." Vi har altså her for første gang(?) navnet på stenmesteren, der byggede kirken. Måske var det også Bose, der udøvede sine færdigheder på stenene i Växjö, Ôstra Torsås og Rydaholm?