Svenske kirker
med skakbrætsten

Bottna

Moheda

Rydaholm

Skatelöv

Vederslöv

Växjö

Ø.Torsås

Til startsiden

Rydaholm kyrka

Växjö stift
Jönköpings län
Småland

Antal skakbrætsten: 4(?)

En mærkelig men spændende kirke. Af den oprindelige middelalderkirke er det store dobbelttårn bevaret og en del af de gamle kvadre er anvendt i den nye kirkes mure. Fem eller seks af disse er behugget med skakbræt-(1 og 2) eller skakbrætlignende mønstre (3, 4 og 6).
Rydaholm 6 på sydsiden af tårnet højt oppe kunne ikke erkendes ved besøg.

Rydaholm 1(t.h.)på tårnets vestmur er en meget utydelig skakbrætsten, hvor den øverste højre halvdel har et kryds. Til venstre for krydset er der øverst en skålformet halvcirkel med en lodret streg igennem, og herunder en cirkel med et kors (eller kryds) i. Det sidste siges at være et indvielsestegn anbragt ved kirkens indvielse.

Rydaholm 2 (herunder) også på tårnets vetmur er en helt regulær skakbrætsten med skiftevis høje og lave felter. Dele af stenen er meget slidt, og det gør det svært at tælle det præcise antal felter, men der må være tale om ca. 8-9 lodrette søjler og 10-11 vandrette rækker.

Rydaholm 3 er en meget lang og markant sten, men ikke en "rigtig" skakbrætsten. Den er ruderformet og uden niveauforskelle mellem felterne.


Rydaholm 4 (herover og herover til venstre) er også en meget lang kvader med 12 vandrette og 3 lodrette rækker, men de udgør kun stenens højre tiendedel. Resten af stenen er forsynet med delvis runelignende figurer.

Rydaholm 5 danner to diagonale linjer et kryds. Sådanne kryds optræder i forskellige former på flere skakbrætsten (Eks. Kollerup og Ejdrup, men også på kvadre uden skakbrætmønstre (Eks. Linde kirke, Hundslund kirke). Krydset indgår også på de meget spændende kvadre fra Växjö og Skatelöv, og på den norske Odinkarsten fra Eidsberg afsluttes runeindskriften med et diagonalkryds på resten af stenen - et stort punktum? - eller udfyldning af "papiret"? - eller noget helt tredje? Selvom de nævnte eksempler optræder i ret forskellige udgaver fristes man til at overveje, hvilken betydning eller symbolik, der kan ligge i krydset.