Svenske kirker
med skakbrætsten

Bottna

Moheda

Rydaholm

Skatelöv

Vederslöv

Växjö

Ø.Torsås

Til startsiden

Bottna kyrka

Gøteborgs stift
Västre Götalands län

Antal skakbrætsten: 2(?)
Placering: Karmsten i kirkens sydportal
Farve: Lys brun

Kirken menes bygget i 1100-tallet. Den oprindelige og fint udhuggede indgangsportal(herunder) siges at skildre Gunnar i ormegården. Han blev kastet herned bagbundet, men spillede så smukt med tæerne på sin harpe, at ormene faldt i søvn på nær en enkelt der gav Gunnar det dræbende hug. Det er et eksempel på en førkristen fortælling, der lever videre i en kristen sammenhæng. Som træskærerarbejde ses motivet også i Uvdal stavkirke.

Bottna 1 (herunder t. v.) har på den side, der vender indad mod portalåbningen, et skakbrætlignende mønster fremkommet ved ridsning mellem felterne. På den udvendige side ses et dekorativt korsmønster, der nok mere er et kryds end et kors. Om krydset se under???

Bottna 2 (herunder t. h.) har også på den nederste del et skakbrætlignende mønster, men her er det selve firkanterne, der er lavet som fordybninger i stenen. Over firkantmønsteret ses Gunnar lige før det skæbnesvangre hug.
Om der er nogen forbindelse mellem mønstrene i Bottna kirke og skakbrætmønstrene i de dansk kirker er nok tvivlsomt, men de kan måske have det tilfælles, at der i begge tilfælde trækkes på et førkristent symbolindhold.