Norske kirker
med skakbrætsten

Berg

Eidsberg

Spydeberg

Til startsiden

Skakbrætsten i Norge

Der findes 3 kirker i Norge, der har skakbrætsten, der kan relateres til dem, vi kender fra Jylland og Oderområdet i Tyskland. Alle tre kirker ligger i Østfold, som er et område, der gennem tiden har haft gode forbindelser til både Sverige og Danmark. Fra Eidsbergs gamle romanske kirke kendes en meget omhyggeligt og præcist udført skakbrætsten med 4x4 felter. Den ses i dag på gården Lekum, der ligger ved siden af kirken.

En anden sten fra samme kirke, nu på Universitetets Oldsaksamling i Oslo, var forsynet med runeindskriften: Odinkar. Iflg. Jens Vellev (s. 54) kendes dette navn ikke fra andre norske indskrifter, hvorimod det i Danmark er registreret hyppigt fra før vikingetid til sen middelalder. Måske var Odinkar en jysk bygmester, der udfoldede sine færdigheder i Østfold?

Kirken i Berg har sandsynligvis tre skakbrætsten, men de sidder indvendigt, hvor de stadigvæk er overkalkede. De er tidligere fotograferet i forbindelse med en renovering af kirken. I Spydeberg kirke findes der en overkalket skakbrætsten. Den er vanskelig at se, men det ser ud, som om stenens felter kun er markeret ved indridsning af kontur, og ikke ved forskellig behandling af lyse og mørke felter.

Hvis man iøvrigt vil besøge de norske (og svenske) kirker, vil det være klogt at få en forhåndsaftale, da de fleste kirker vil være aflåste.