Norske kirker
med skakbrætsten

Berg

Eidsberg

Spydeberg

Til startsiden

Berg kirke

Halden kommune
Østfold fylke

Antal skakbrætsten: 3

Placering: Over korets sydportal (Iflg. Jens Vellev)

Ved en tidligere restaurering af kirken registreredes tre rudemønstrede kvadrer over korets sydportal. Stenene er nu overpudset og kan ikke iagttages.Et gammelt foto i Vellevs bog tyder på, at stenene har været niveaudelte. En af stenene skulle være forsynet med et forsænket liggende V.

Billede mangler(se evt. Vellev: Romanske stenarbejder 4 s. 44)