Norske kirker
med skakbrætsten

Berg

Eidsberg

Spydeberg

Til startsiden

Eidsberg kirke

Halden kommune
Østfold fylke

Antal skakbrætsten: 1
Placering: På verandaen på gården Lekum ved siden af kirken
Farve: Rødbrun
Vandrette rækker: 4
Lodrette rækker: 4
Stenens længde: 36 (32) cm
Stenens bredde: 35 (31) cm
Stenens dybde: 38 cm

Stenen er forsynet med en ca. 4 cm bred kant.

En skakbrætsten med en lignende kant ses i stenen fra Spørring i Danmark.
I forbindelse med kirkens ombygning sidst i 1800-tallet havnede en granitkvader med runeindskriften "Odinkar" i Universitetets Oldsaksamling i Oslo (Jens Vellev s. 45) Denne kvader har en kant, der rammer navnet Odinkar ind på samme måde som skakbrætstenen på Lekum gård er det, men efter at have ristet det sidste bogstav i navnet Odinkar er der stadig mere end en trediedel af pladsen indenfor rammen tilbage. Denne plads er udfyldt med et stort kryds, men måske er det ikke kun et udfyldningskryds? Se mere herom under den svenske Rydaholm kirke.

Indgangspartiet på Lekum gård. Eidsbergstenen ses til højre for den venstre blomsterkrukke.